Informació sobre el Cens Electoral- Eleccions 2015

Els informem que el Cens Electoral es troba en període d’exposició pública del 6 al 13 d’abril de 2015.

Els ciutadans en edat d’exercir el seu dret de vot podran comprovar si figuren en el Cens i si les seues dades són correctes, per tal de poder exercir el seu dret al vot en les pròximes Eleccions Municipals i Autonòmiques, a celebrar el 24 de maig de 2015; per a això:

-Podran accedir a la pàgina web alzira.es; dins d’esta, a l’apartat especial Eleccions 2015, i entrar en l’opció “Cens Electoral”. Una vegada ací, s’han d’introduir les dades requerides.

-Podran telefonar a l’INE: tel. 901 101 900.

-Podran, així mateix, personar-se amb el seu document d’identitat (DNI, NIE, passaport) en el Departament d’Estadística de l’Ajuntament, situat a la 2a planta.

En cas de detectar que no s’hi figura o que alguna dada no és correcta, durant els dies hàbils de l’esmentat període es podrà presentar sol·licitud d’inclusió o modificació en el Departament d’Estadística, que immediatament la tramitarà a l’Oficina del Cens Electoral.

Altres servicis del mencionat especial Eleccions 2015 són:

 Elecciones1