Recursos Humans: Contractació d’un servici de prevenció de riscos laborals alié.

Expedient Inici presentació pliques  Fí presentació pliques  Adjudicació Formalització contracte
88/15 12/06/2015 29/06/2015    

Obertura de sobres B i C: divendres 3 de juliol de 2015 a les 11:00 hores en el Saló de Sessions (4a planta Casa Consistorial)

 {jd_file onlinelayout==Alzira_Perfil_Contratante_cast}{jd_file category==1706 count==0}


Per a més informació dirigir-se a: 

RECURSOS HUMANS i ORGANITZACIÓ  
Tel.: 962459264
e-mail: personal@alzira.es


ATENCIÓ:

Tota la documentació inclosa en esta pàgina té caràcter informatiu, els originals de la mateixa es troben en este Servici.

En el cas d’Unions Temporals d’Empreses la proposició ha de firmar-se per totes les persones físiques i/o representants legals de les persones jurídiques que es comprometen a constituir la U.T.E.