CIJ – El Centre

Alzira compta amb un CIJ (Centre d’Informació Juvenil) municipal, ubicat a la Casa de la Cultura, al carrer Escoles Pies, 4.

Disposa de un telèfon comú al de la Casa de la Cultura, 96 241 74 07 ext. 115, i un telèfon directe, 96 241 57 56, que és també fax.

El CIJ informa sobre temes diversos. Els temes més sol·licitats són:

formació (estudis, beques, centres i universitats)
• turisme (Viatgeteca, instal·lacions…)
• proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
• ajudes per a l’adquisició de vivenda (del Ministeri, de Conselleria i municipals) i per al seu lloguer (IVAJ)
• treball (subvencions, treba ll públic…)
• activitats, premis i concursos

A través de 8 ordinadors, es pot navegar per Internet i fer treballs, currículums, consultes, llegir el correu electrònic…

Per accedir  és necessari omplir el full d’inscripció, facilitar el DNI, NIE o passaport i reservar amb antelació. Es pot reservar per internet  enviant un correu a la adreça electrònica: joventut@alzira.es   o per telèfon.