Punt General d’Entrada de Factures (FACe)

FACe és el Punt General d’Entrada de Factures de l’Administració General de l’Estat. Permet la remissió de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions que accepten la recepció de factures en format electrònic i que estiguen donades d’alta en el sistema.

El DIR3 és el Directori d’Unitats Orgàniques i Oficines de Registre de les Administracions Públiques. Son tres codis alfanumèrics necessario per a l’enviament de factures electròniques a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe): https://face.gob.es/es. La informació que aporta el DIR3 identifica:

• Oficina comptable
• Òrgan gestor
• Unitat tramitadora

Cada àrea, servei, secció o negociat de l’Ajuntament d’Alzira, responsable de la conformitat de facturae, tindrà assignat un codi DIR3 propi i diferent al de la resta.

L’objectiu és facilitar a les empreses proveïdores la identificació de les unitats tramitadores de les seues factures, dins l’organització interna de l’Ajuntament d’Alzira.

DIR3 Ajuntament d’Alzira

Unidats organitzativesOficina comptableÒrgan gestorUnitat tramitadora
ÀREA ALCALDIA   
Alcaldia comunicació i altresGE0015007GE0015370GE0015321
Emissora municipalGE0015007GE0015370GE0015322
ÀREA BENESTAR SOCIAL   
BibliotecaGE0015007GE0015371GE0015323
Casa de la CulturaGE0015007GE0015371GE0015324
Cultura (programació cultural)GE0015007GE0015371GE0015325
EsportsGE0015007GE0015371GE0015326
EducacióGE0015007GE0015371GE0015327
Escoles infantils municipalsGE0015007GE0015731GE0015328
FestesGE0015007GE0015731GE0015329
JoventutGE0015007GE0015731GE0015331
Patrimoni Històrico i TurismeGE0015007GE0015731GE0015332
TurismeGE0015007GE0015731GE0015333
ÀREA IDEA   
IDEA ocupacióGE0015007GE0015372GE0015334
IDEA comerçGE0015007GE0015372GE0015335
ÀREA FUNCIÓ PÚBLICA I ORGANITZACIÓ   
Funció Pública i OrganitzacióGE0015007GE0015373GE0015336
ÀREA POLICIA   
Policia local (administració)GE0015007GE0015374GE0015337
ÀREA PROJECTES I INFRAESTRUCTURES   
Magatzem col·legisGE0015007GE0015375GE0015338
Enllumenat públicGE0015007GE0015375GE0015339
Infraestructures (oficina tècnica)GE0015007GE0015375GE0015340
Obres municipals (magatzem obres)GE0015007GE0015375GE0015342
Projectes (oficina tècnica)GE0015007GE0015375GE0015343
Energia elèctrica, telefonia, gas…GE0015007GE0015375GE0015359
ÀREA SECRETARIA   
Arxiu municipalGE0015007GE0015376GE0015344
Assessorament jurídicGE0015007GE0015376GE0015345
InformàticaGE0015007GE0015376GE0014264
La CLAUGE0015007GE0015376GE0015348
ModernitzacióGE0015007GE0015376GE0014265
OMICGE0015007GE0015376GE0015349
SanitatGE0015007GE0015376GE0015353
Secretaria (Patrimoni, assegurances)GE0015007GE0015376GE0015008
SERVALGE0015007GE0015376GE0015354
Serveis públicsGE0015007GE0015376GE0015355
SubalternsGE0015007GE0015376GE0015356
Cementeri municipalGE0015007GE0015376GE0015357
NetejaGE0015007GE0015376GE0015358
ÀREA SERVEIS SOCIALS I INNOVACIÓ   
ASS (acció social)GE0015007GE0015377GE0015360
ASS ResidènciesGE0015007GE0015377GE0015361
ASS IgualtatGE0015007GE0015377GE0015362
ÀREA ECONÒMICA   
Gestión TributàriaGE0015007GE0015378GE0015363
IntervencióGE0015007GE0015378GE0015007
RecaptacióGE0015007GE0015378GE0015364
TresoreriaGE0015007GE0015378GE0015365
ÀREA GESTIÓ DEL TERRITORI   
Disciplina urbanísticaGE0015007GE0015379GE0015366
Medi AmbientGE0015007GE0015379GE0015367
AgriculturaGE0015007GE0015379GE0015368