Calendari laboral (Gobelet)

Es realitzarà l’edició i repartiment de 1.500 exemplars del calendari laboral per a la ciutat d’Alzira, que inclou els dies festius nacionals, autonòmics i locals per al 2020. Inclou un refrany en valencià per a cada mes, i està dirigit a les administracions públiques, empreses, comerços i col•legis professionals de la ciutat.

gobelet ok