Autobusos Urbans

RECORREGUT DELS AUTOBUSOS URBANS – MAPA

LÍNIES I HORARIS

 TARIFES

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ

EMPRESA CONCESSIONÀRIA

Autocars Lozano, S.L.AUTOCARS LOZANO, S.L. 

Empresa concessionària del servici municipal de transport públic urbà de viatgers

C/ La Ribera, nº 9 – 46740 CARCAIXENT

Telèfon i fax: 96 246 70 85

                                                    Correu electrònic: autocareslozano@telefonica.net