Categorías

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar al premi les novel•les escrites originalment en valencià. Els originals han de tindre una extensió entre 80 i 250 pàgines.
2. L’import del premi convocat, patrocinat per l’Ajuntament d’Alzira, és de 16.000 €. Quantitat que s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.
3. El jurat el compon Càrol Borràs, Maria Àngels Francés, Núria Cadenes, Isabel Marcillas i Tomàs Llopis.
4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 10 de novembre del 2023.
5. El llibre guardonat es publicarà en la col•lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.
6. La resta d’aspectes que regixen el certamen estan inclosos en les disposicions generals i particulars de les bases.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar al premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, castellà, anglés o francés, amb una extensió entre els 250.000 i els 300.000 caràcters, espais inclosos. Els materials addicionals al text han de ser originals, lliures de drets o contindre el permís de reproducció corresponent.
2. L’import del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General patrocinat per la Universitat de València és de 12.000 €. Qantitat que s’entén com a pagament dels drets d’autoria dels dos mil primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels dos mil primers exemplars en castellà que es venguen.
3. El jurat el formen Rosa Maria Donat, Carolina Moreno, José Ramón Alonso, Anabel Forte i Juan Nácher.
4. Se seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica i se’n valorarà l’interés científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la creativitat i el llenguatge usat en l’obra.
5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 10 de novembre del 2023.
6. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col•lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanara el jurat.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar al premi les novel•les o reculls de narracions originalment escrites en valencià, destinades a un públic lector entre catorze i dèsset anys.
2. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 80 i 120 pàgines.
3. L’import del premi, que promou la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, és de 16.000 €. Quantitat que s’entén com a pagament dels drets d’autoria dels primers quatre mil exemplars que es venguen.
4. El jurat el compon Rosa Sanchis, Sandra Montserrat, Josep Antoni Fluixà, Alícia Martí i Marc Senabre.
5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 3 de novembre del 2023.
6. El llibre guardonat el publicarà Edicions Bromera en una de les col·leccions juvenils que té.
7. La resta d’aspectes que regixen el certamen estan inclosos en les disposicions generals i particulars de les bases.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar al premi les narracions originalment escrites en valencià destinades a un públic lector entre nou i tretze anys. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 80 i 250 pàgines.
2. L’import del premi, que patrocina Edicions Bromera, és de 3.000 €. Quantitat que s’entén com a pagament dels drets d’autoria dels primers quatre mil exemplars que es venguen.
3. El jurat el forma Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Immaculada Cerdà, Belén Balaguer i Paula Soriano.
4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 3 de novembre del 2023.
5. El llibre guardonat el publicarà Edicions Bromera en una de les col•leccions infantils que té.
6. La resta d’aspectes que regixen el certamen estan inclosos en les disposicions generals i particulars de les bases.

 

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. El premi vol potenciar la creació i la difusió de la literatura d’idees. En eixe sentit, s’hi poden presentar assajos de temàtica lliure, oberts a qualsevol camp del pensament (literari, filosòfic, artístic, social, històric i polític), d’interés general i escrits originalment en valencià.
2. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 80 i 250 pàgines.
3. L’import del premi, que patrocina la Mancomunitat de la Ribera Alta, és de 8.000 €. Quantitat que s’entén com a pagament dels drets d’autoria dels quatre mil primers exemplars que es venguen.
4. El jurat el forma Anna Esteve, Àngel-Vicent Calpe, Leo Giménez, Gustau Muñoz i Aitana Guia.
5. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 10 de novembre del 2023.
6. El llibre guardonat es publicarà en la col•lecció «Textures» d’Edicions Bromera.
7. La resta d’aspectes que regixen el certamen estan inclosos en les disposicions generals i particulars de les bases.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar al premi els poemaris o reculls de poesia escrits originalment en valencià, amb l’extensió habitual dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes).
2. L’import del premi, que patrocina la UNED, és de 5.000 €. Quantitat que s’entén com a pagament dels drets d’autoria dels quatre mil primers exemplars que es venguen.
3. El jurat el forma Artur Ahuir, Vicent Garcia Perales, Francesc Pastor, Àngels Gregori i Vicent Penya.
4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 10 de novembre del 2023.
5. El llibre guardonat es publicarà en la col•lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.
6. La resta d’aspectes que regixen el certamen estan inclosos en les disposicions generals i particulars de les bases.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar al premi les obres de literatura dramàtica escrites originalment en valencià.
2. Els originals han de tindre una extensió compresa entre 30 i 80 pàgines.
3. S’admeten adaptacions teatrals d’obres clàssiques o amb els drets d’autoria lliures i obres que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autoria, adjunten el consentiment exprés de qui té els drets de l’obra en què s’inspiren. Si es dona la circumstància dita, s’ha de fer constar en l’original presentat a concurs. En el cas de les adaptacions, el jurat valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de qui presenta el text. En qualsevol cas, han de ser obres inèdites, que no s’hagen publicat ni representat en el circuit comercial abans de la data de deliberació del jurat.
4. L’import del premi, que patrocina per Aguas de Valencia, és de 6.000 €. Quantitat que s’entén com a pagament dels drets d’autoria dels 2.500 primers exemplars que es venguen.
5. El jurat el forma Salvador Bataller, Josep Julien, Marta Moreno, Josep Palomero i Jordi Verdú.
6. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 27 d’octubre del 2023.
7. El llibre guardonat es publicarà en la col•lecció «Bromera Teatre» d’Edicions Bromera.
8. La resta d’aspectes que regixen el certamen estan inclosos en les disposicions generals i particulars de les bases.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

1. Poden optar al premi les obres infantils, presentades en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèrica, o en francés o en anglés, que desenvolupen un relat de forma gràfica, amb imatges i textos que es complementen harmònicament.
2. Si es presenta una obra en coautoria, en el formulari en línia s’han de completar les dades d’un dels autors junt amb el PDF d’una còpia digitalitzada del document d’identitat. En canvi, ha de constar el nom complet de tots els autors en el consentiment firmat per a la gestió de les dades personals (model disponible en www.bromera.com/dades).
3. Les obres han de ser originals i inèdites. No s’admeten adaptacions d’obres sotmeses a propietat intel•lectual, ni premiades en altres concursos.
4. Les obres s’han de presentar segons s’indica en les disposicions particulars de les bases, en format PDF a baixa resolució (màxim 15 MB), a color.
5. El premi es concedirà a l’autor/a o autors del millor àlbum il•lustrat que s’hi presente.
6. Els treballs han de tindre l’extensió habitual d’un àlbum il•lustrat (dotze, setze o vint pàgines dobles). Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters amb espais inclosos.
7. L’import del premi, patrocinat pel Consorci Ribera i Valldigna, és de 6.000 €. Quantitat que s’entén com un acompte del pagament dels drets d’autoria dels quatre mil primers exemplars que es venguen.
8. El jurat el compon Anna Ballester, Pilar Martín, Verònica Aranda, Josep Gregori i Rosa Mengual.
9. L’obra ha d’estar lliure de drets. La concessió del premi suposa que l’autor/a cedix els drets d’explotació sobre l’obra en exclusiva, que el Grup Bromera publicarà l’obra almenys en dos versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana (Algar Editorial).
10. El veredicte es farà públic el 3 de novembre del 2023.
11. L’import del premi es farà efectiu després que l’autor/a o autors aporten l’obra totalment acabada i en condicions de ser reproduïda, en el termini màxim de dos mesos comptadors des de la data del veredicte.