CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN

MISIÓ. Recolzar i coordinar aquelles iniciatives, entitats i associacions assentades al territori; l’acció de les quals es desenvolupen a l’àmbit de la cooperació i l’Agenda 2030.

VISIÓ. Composar a la ciutat d’Alzira una xarxa de cooperació pràctica, accessible i activa amb tots aquells agents territorials vinculats a diferents àmbits d’actuació.
Concienciar al conjunt de la ciutadania de l’impacte ecosocial que es deriva del model occidental de desenvolupament, promovent un canvi glocal per tant de millorar la qualitat de vida de la ciutadania planetària.
Revertir el model assistencialista propi de l’àmbit de la cooperació, per tant d’oferir millores i solucions individuals a aquelles persones o col·lectius més vulnerables.

VALORS. “CO-RRESPONSABILITAT. MUNICIPALISME. SUPORT MUTU.” Des de la Regidoria de Cooperació es preté abordar aquelles problemàtiques i/o necessitats de la ciutadania des d’una perspectiva glocal, és a dir, “Pensant globalment però actuant localment”.