CITA PREVIA – PNM – Grupos de más de 10 personas

«Sent coneixedors que els espais naturals tenen una capacitat d’acolliment limitada que s’ha de respectar per tal de no comprometre els seus valors ambientals, per fomentar el turisme sostenible i per garantint la bona qualitat de la experiència del visitant, des de la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica s’ha establit el següent protocol per a la gestió de les visites de grups de tot tipus majors a 10 persones:

1. Les condicions de visita del paratge es vinculen a grups d’un màxim de 30 persones.

2. Les visites dels grups es distribuiran en les següents franges horàries al llarg del dia.

_____• 8:00 a 9:00

_____• 9:00 a 11:30

_____• 11:30 a 14:00

_____• 14:00 a 16:30

_____• 16:30 a 19:00 (a 18:00 a partir de novembre)

3. En cada franja horària es podran deixar entrar fins a tres grups, repartits en l’espai i en el temps.

4. No podran entrar més de sis grups al dia (180 persones) per a La Murta, ni més de sis grups al dia en La Casella.

5. Cada grup, amb independència que siguen de la mateixa escola o institut, ha d’entrar amb una separació d’entre 20/30 minuts de separació que ha de mantindre’s durant tota la visita.

6. Cada grup ha de tindre un responsable, del qual se’ns facilitarà nom, DNI, correu electrònic i telèfon mòbil de contacte.


La visita es sol·licitarà amb almenys 7 dies d’antelació i de la següent forma:

1. Enviar correu a mediambient@alzira.es , indicant:

_____• Nom del grup o escola

_____• Número de gent per grup

_____• Dia de visita proposat i horari d’entrada de cada grup

_____• Nom, DNI i telèfon del responsable de l’activitat.

2. La Secció de Medi Ambient comprovarà si és possible o no en l’horari que es planteja, segons el protocol establit. En qualsevol cas, se li indicarà si és possible o no, i en quines condicions. «