Accesibilitat

A més de facilitar una bona comunicació amb l’usuari, la web de l’Ajuntament d’Alzira vetla perquè, al mateix temps, l’usuari es puga comunicar de la manera més òptima possible amb la web, sense dependre de les habilitats i capacitats de cada usuari. 

Per això, amb esta tecnologia d’accessibilitat integral, per exemple: 

Una persona sense visió pot optar per escoltar la web i navegar per ella per mitjà dels comandos simplificats del teclat.


Les persones sense mobilitat i que no poden operar amb el ratolí poden optar per parlar-li a la web i navegar per ella sense problemes. 

En mode de navegació per escolta, les parts interactives de la web es fan accessibles per mitjà de números, que permeten a l’usuari triar-los en veu alta i desplaçar-se per ella, navegant, així, per les pàgines per mitjà d’ordres de veu. 

En altres col·lectius d’individus amb paràlisi més severes que els limiten la parla, les persones usuàries poden navegar per modulació de so, ja siga bufant sobre el micròfon o bé emetent sons de diferent intensitat. 

Per a més informació, es poden consultar estos dos documents: