La Corporació

CORPORACIÓ 2015 - 2019

La sessió constitutiva de l’actual Corporació municipal es va celebrar el dia 13 de Juny de 2015. A ella van assistir els vint-i-un edils que, segons certificació expedida amb data Juny de 2015, van ser proclamats regidors electes per la Junta Electoral de Zona per al municipi d’Alzira, en les Eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015.

En la mateixa sessió es va acordar la proclamació com a alcalde d’Alzira de D. Diego Gómez García.

La Corporació municipal està formada per 21 regidors i regidores, sent un d’ells l’alcalde.

A l’efecte de la seua actuació corporativa, els regidors i les regidores es constituïxen en Grups Polítics la distribució actual de les quals és la següent:

corporacion 2015 2019