Òrgans de participació i gestió

Els Consell Sectorials són òrgans de participació, informació, i proposta de la gestió municipal, referida als distints sectors d’actuació en els quals l’Ajuntament té competència. Es renoven en produir-se un canvi de legislatura o quan procedisca segons el que establix els seus respectius Estatus o Reglaments. Des d’aquesta secció podrà accedir a la informació dels distints Consells Sectorials de l’Ajuntament d’Alzira, així com a informació relativa a altres òrgans de gestió dels serveis municipals.