VídeoActa

VídeoActa és un sistema de gestió d’actes municipals que permet l’elaboració de les actes dels plens municipals d’una forma molt ràpida. La vídeo acta es basa en la integració vídeo i documents electrònics firmats electrònicament per mitjà de certificat digital o DNI electrònic. Ple en directe i adaptat a persones amb discapacitat auditiva.

El sistema combina la gravació en vídeo dels plens municipals amb el document electrònic que conté l’orde del dia del ple, tot firmat electrònicament amb el certificat digital o el DNI electrònic del secretari de l’entitat local per a donar fe legal de l’acte. Al conjunt format per ambdós elements, vídeo i document, se l’ha batejat com a vídeo acta. 

Pot accedir directament a través del següent enllaç:

REQUISITS:

El portal de reproducció de vídeo acta utilitza un reproductor de vídeo compatible amb una àmplia varietat de navegadors, tant d’ordinador com de telèfons intel•ligents i tauletes tàctils.

Pot accedir-se a la plataforma de Videoacta des d’ordinadors personals i dispositius mòbils en les següents plataformes:

• PC amb Windows XP o superior, o qualsevol distribuciò de Linux.
• Apple Mac amb US X.
• Dispositius iOS (iPhone i iPad).
• Dispositius amb Google Android (Smartphones i Tablets).
• Dispositius Windows Phone 7 o superior(No compatible per a emissions en directe).

Per a poder visualitzar correctament els enregistraments els REQUISITS que ha de reunir l’equip informàtic són els següents:

• Internet Explorer 10 o superior
• Firefox 34.0.5 o superior
• Safari 6 o superior
• Chrome 39.0.2171.95 o superior

MÉS INFORMACIÓ:

“Un VídeoActa és un document electrònic i multimèdia, compost almenys pels següents elements: 

• Acta succinta: Document electrònic que conté els punts de l’agenda de la reunió (punts de l’orde del dia d’una sessió municipal plenària) i els acords presos en cada un dels punts de la dita agenda o orde del dia. Depenent del tipus de reunió de què s’ha d’alçar acta, pot tindre un format específic, inclús determinat per legislació vigent com és el cas de les actes dels plens municipals. 

Document audiovisual o vídeo: Gravació en vídeo de tot allò que ha ocorregut en la reunió (sessió) , que conté àudio i imatges. Este document arreplega la literalitat de les intervencions de cada un dels oradors (regidors). 

Firma electrònica: firma electrònica de curs legal del Secretari de la sessió. Típicament esta firma es realitza fent ús del certificat del secretari de la sessió. En el cas dels plens municipals, el vídeo acta el firma el secretari general de l’Ajuntament. A més, sol firmar-lo l’alcalde-president de la corporació municipal.”