Modificacions 2021

Expedient

Tipus

Data

Òrgan

Publicació BOPV

Generacions de crèdits

19-01-2021

JGL

Transferències de crèdits

26-01-2021

JGL

Generacions de crèdits

26-01-2021

JGL

Generacions de crèdits

26-01-2021

JGL

Generacions de crèdits

09-02-2021

JGL

Transferències de crèdits

09-02-2021

JGL

Incorporacions de crèdits

12-02-2021

Decret d’Alcaldia

Incorporacions de crèdits

12-02-2021

Decret d’Alcaldia

Transferències de crèdits

12-02-2021

JGL

Generacions de crèdits

16-02-2021

JGL

Transferències de crèdits

16-02-2021

JGL

Transferències de crèdits

18-02-2021

JGL

Generacions de crèdits

18-02-2021

JGL

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

24-02-2021

Ple

Trasferències de crèdits

23-02-2021

JGL

Transferències de crèdits

02-03-2021

JGL

Generacions de crèdits

09-03-2021

JGL

Transferències de crèdits

09-03-2021

JGL

Generacions de crèdits

18-03-2021

JGL

Transferències de crèdits

18-03-2021

JGL

Transferències de crèdits

30-03-2021

JGL

Transferències de crèdits

22-04-2021

JGL

Transferències de crèdits

04-05-2021

JGL

Generacions de crèdits

04-05-2021

JGL

Generacions de crèdits

11-05-2021

JGL

Generacions de crèdits

11-05-2021

JGL

Transferències de crèdits

18-05-2021

JGL

Transferències de crèdits

18-05-2021

JGL

Transferències de crèdits

18-05-2021

JGL

Transferències de crèdits

18-05-2021

JGL

Transferències de crèdits

25-05-2021

JGL

Generacions de crèdits

25-05-2021

JGL

Transferències de crèdits

01-06-2021

JGL

Transferències de crèdits

08-06-2021

JGL

Transferències de crèdits

08-06-2021

JGL

Generacions de crèdits

22-06-2021

JGL

Transferències de crèdits

22-06-2021

JGL

Transferències de crèdits

06-07-2021

JGL

Generacions de crèdits

06-07-2021

JGL

Transferències de crèdits

06-07-2021

JGL

Transferències de crèdits

13-07-2021

JGL

Generacions de crèdits

20-07-2021

JGL

Transferències de crèdits

20-07-2021

JGL

Generacions de crèdits

20-07-2021

JGL

Transferències de crèdits

28-07-2021

PLE

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

28-07-2021

PLE

Transferències de crèdits

27-07-2021

JGL

Transferències de crèdits

27-07-2021

JGL

Transferències de crèdits

08-09-2021

JGL

Generacions de crèdits

08-09-2021

JGL

Transferències de crèdits

15-09-2021

PLE

Transferències de crèdits

15-09-2021

JGL

Transferències de crèdits

22-09-2021

JGL

Generacions de crèdits

22-09-2021

JGL

Transferències de crèdits

22-09-2021

JGL

Ampliacions de crèdits

06-10-2021

JGL

Transferències de crèdits

06-10-2021

JGL

Transferències de crèdits

20-10-2021

JGL

Transferències de crèdits

27-10-2021

JGL

Generacions de crèdits

27-10-2021

JGL

Ampliacions de crèdits

27-10-2021

JGL

Transferències de crèdits

27-10-2021

PLE

Transferències de crèdits

27-10-2021

JGL

Ampliacions de crèdits

03-11-2021

JGL

Generacions de crèdits

03-11-2021

JGL

Transferències de crèdits

03-11-2021

JGL

Transferències de crèdits

17-11-2021

JGL

Ampliacions de crèdits

17-11-2021

JGL

Generacions de crèdits

17-11-2021

JGL

Transferències de crèdits

17-11-2021

JGL

Transferències de crèdits

17-11-2021

JGL

Transferències de crèdits

24-11-2021

JGL

Transferències de crèdits

01-12-2021

JGL

Ampliacions de crèdits

01-12-2021

JGL

Transferències de crèdits

01-12-2021

JGL

Generacions de crèdits

10-12-2021

JGL

Transferències de crèdits

10-12-2021

JGL

Ampliacions de crèdits

10-12-2021

JGL

Generacions de crèdits

17-12-2021

JGL

Transferències de crèdits

17-12-2021

JGL

Generacions de crèdits

17-12-2021

JGL

Transferències de crèdits

22-12-2021

JGL

Transferències de crèdits

22-12-2021

JGL

Transferències de crèdits

29-12-2021

JGL

Generacions de crèdits

19-01-2022

JGL