5.500 euros anuals d’estalvi suposa el canvi de lluminàries en dependències municipals

La millora en l’eficiència energètica en instal·lacions municipals és un dels objectius de la Regidoria de Serveis Urbans, per la qual cosa ja s’han iniciat els treballs de substitució de tubs, bombetes i pantalles per altres de tecnologia led en la Casa Consistorial, recaptació, casa Tena, Arxiu, IDEA i el taller de la Policia Local, amb una potència i temperatura del color adequades per a donar compliment a les necessitats lumíniques de cada dependència.

Este canvi comporta un augment del confort visual, amb baix nivell de enlluernament amb distribució uniforme del llum; reducció del consum d’energia i augment de l’eficàcia del sistema; major vida útil; reducció de la carrega tèrmica degut a la menor generació de calor; i llum més agradable.

“Gràcies a una subvenció de més de 60.000 euros, a càrrec del Pla Provincial de la Diputació de València, estem procedint al canvi de les lluminàries en diverses dependències municipals per tal d’aconseguir millorar l’entorn dels treballadors i contribuir a una disminució del consum energètic que suposarà un estalvi important en la factura de 5.500 euros anuals», segons Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans.

canvi de lluminàries canvi de lluminàries canvi de lluminàries

CategoriesSense categoria