Alfons Domínguez Gento

Alcaldia-presidència

Agenda Urbana i Projectes Europeus.

Medi Ambient i Transició Ecològica.

Secretaria.

compromis
Bens i activitats
Retribucions