Organs de gestio-Composicio-Comissio Servei Aigua Potable

Composició de la Comissió de Seguiment, fiscalització i control del servei municipal d’abastiment d’aigua potable i calvegueram

Per acord del Ple de 19 de juliol de 2023 es designen els següents representants:

• Regidors de l’Ajuntament:

– Vicent de la Concepción Chordá, regidor responsable de la subàrea d’Obres i Infraestructures Públiques.

– Andrés Gomis Fons, regidor responsable de la subàrea d’Hisenda, Contractació i Urbanisme.

– Ana Jover Ortega, titular, regidora representant dels grups polítics de l’oposició.

– Rosana Peris Catoira, suplent, regidora representant dels grups polítics de l’oposició.

• Tècnics municipals de la Corporació:

– Consuelo Bisbal Ferrer.

– María Balaguer Malmierca

– Mª Dolores Navarro Épila

• Representants de l’empresa concessionària del servei municipal d’abastiment d’aigua potable i clavegueram del terme municipal d’Alzira:

– Gil Roger Anton, titular.

– José Luis Martínez Andrés, titular.

– Francesc Pascual Escuriet, suplent.