Organs de gestio-Composicio-Comissio Toponimia

Composició de la Comissió de Toponímia

Per acord del Ple de 19 de juliol de 2023 es nomenen els següents representants:

– Israel Pérez Gil, regidor representant de l’equip de govern membre del consell de toponímia local d’Alzira.

– Bernat Ríos Furió, regidor representant dels grups polítics de l’oposició.

– Ricardo Belda Valiente, suplent, representant dels grups polítics de l’oposició.