Organs de gestio-Composicio-Consell Mercat Abastiments

Consell d’Administració del Mercat d’Abastos

Per acord del Ple de 19 de juliol de 2023 es nomenen els següents representants:

• Tres regidors de l’Ajuntament:

– Enrique Montalvá España, regidor responsable de l’àrea d’Agricultura, Serveis per a la Ciutat.

– Vicente de la Concepción Chordá, regidor responsable de la subàrea d’Obres i Infraestructures Públiques i Esports.

– Luisa Castells Garés, titular, regidora del PP, representant dels grups polítics que no formen part de l’equip de govern.

– Ricardo Belda Valiente, suplent, regidor de Vox, representant dels grups polítics que no formen part de l’equip de govern

• Dos representants dels assentadors o adjudicataris de les parades:

– Salvador Bria Barbarroja, parades núm. 8 i 9.

– Adela Senchermes Hinojosa, parades núm. 15 i 21