Altres campanyes

PROGRAMA DE RÀDIO DIVULGATIU DE LA NORMATIVA DEL VALENCIÀ

Edició i realització d’un programa setmanal de ràdio sobre la divulgació i aprenentatge del valencià basat en el Curs de Valencià 40 unitats didàctiques, de la Conselleria d’Educació, i en el quadern de Dubtes Lingüístics 1, editat per diverses oficines de Promoció del Valencià amb el suport de la Conselleria d’Educació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El programa, anomenat Parlar per parlar, se centra en la divulgació d’expressions normatives per a activitats quotidianes i està en antena tots els dilluns de setembre a juliol a l’emissora local, Alzira Ràdio, que també s’escolta a tota la comarca. 

 

CAMPANYA DIVULGADORA DEL PREMIS DE LA GENERALITAT PER A LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ EN LES FALLES

El Serval ha col•laborat en la difusió de la convocatòria i ha assessorat lingüísticament i administrativament aquelles comissions que ho han sol•licitat.

 

CAMPANYA DIVULGADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ DESTINADES A ASSOCIACIONS CÍVIQUES SENSE FINALITAT LUCRATIVA

El Serval ha difós les ajudes a associacions culturals, festives, esportives, falles, etc. sense ànim de lucre de la ciutat i les ha assessorades en la sol•licitud d’estes.

 

CAMPANYA DIVULGADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ DESTINADES A EMPRESES I COMERÇOS QUE REALITZEN ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

S’ha donat difusió, a través de la ràdio i la web municipals, de la convocatòria d’estos premis per a empreses i comerços per la realització d’activitats de promoció del valencià.

 

CAMPANYA DIVULGADORA DE LA CONVOCATÒRIA PER ALS EXÀMENS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ

Principalment, s’ha donat àmplia difusió de termini únic de presentació de sol•licituds per a les proves i s’ha informat de l’enllaç informàtic de la matrícula a través d’Internet junt amb les instruccions per a poder sol•licitar-la.

Altres actuacions han estat donar a conéixer el format de les proves de grau Elemental, Mitjà i Superior; proporcionar exàmens model; informar sobre recursos web per a la preparació de les proves; orientar sobre la convalidació d’estudis amb el certificat de Grau Elemental, i altres relacionades amb la sol•licitud de duplicats, de certificats provisionals o de canvi de dades errònies.