Alzira aprova una normativa per a l’úsd’instal·lacions educatives en horariextraescolar

 La Regidoria d’Educació ha elaborat una normativa per a l’ús dels centres escolars públics d’Infantil i Primària fora de l’horari escolar. La norma té com a base el Decret 253/2019, del Consell de la Generalitat, de regulació dels centres d’Infantil i Primària, i s’ha fet adaptant-se a les necessitats d’Alzira. El dimecres 12 de juliol es va celebrar una reunió amb les AMPA i AFA i amb els clubs esportius de la localitat, per a exposar la informació nova a tots els agents involucrats.

La importància de la pràctica de l’esport per a fomentar la salut física i mental de la xicalla i de la jovenalla i de les persones adultes i majors, és un fet cada vegada més reconegut. L’esport ajuda a educar en valors com el treball en equip, la disciplina, la superació i l’esforç, per això des de l’Ajuntament, i concretament des de les regidories d’Educació i Esports, s’ha treballat per tal de poder gestionar més bé la gran quantitat de sol·licituds d’entitats esportives, clubs o associacions per a poder fer servir les  instal·lacions dels centres educatius fora de l’horari escolar.

«L’objectiu és poder obrir de manera regulada els centres als clubs esportius alzirenys perquè puguen usar les instal·lacions amb unes normes d’ús i així evitar males pràctiques o greuges», ha explicat la regidora d’Educació i Infància Virtuts Piera.

Els trets principals que s’han de tindre en compte són:

  • En tot moment es dona prioritat a la labor educativa del centre, i en segon lloc a la possible programació d’AMPA i AFA.
  • El període d’ús es limita del mes d’octubre al de maig.
  • Per tal de fer-ne ús caldrà presentar una sol·licitud per registre d’entrada amb una antelació mínima de vint dies naturals.
  • Junt amb la sol·licitud, s’ha de presentar la documentació sobre el programa, les instal·lacions demanades, equip humà, organització de neteja posterior, persona responsable i memòria econòmica.
  • S’ha d’aportar pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
  • Una vegada revisada la documentació, caldrà obtindre l’aprovació de l’equip directiu del centre, per a confirmar que no interferix amb les activitats ordinàries.

En els darrers anys, la demanda d’instal·lacions esportives municipals ha superat les possibilitats de les instal·lacions d’Alzira. Entrenaments i competicions dels equips de vora quaranta clubs esportius, a més d’associacions (AEPA, CEPAIM, ADISCAP, AFARADEM…) i fins i tot activitats de diversos centres educatius locals, fan que siga ben complicat donar eixida a totes les necessitats. Esta situació de partida ha suposat la necessitat d’obrir les instal·lacions educatives per tal de poder acollir les necessitats dels més de set mil esportistes que practiquen alguna disciplina a Alzira.

Podeu consultar la normativa completa ací.