Alzira col·labora en la promoció de la lectura amb els comités d’empresa d’Amcor Flexibles Alzira i MM Packaging

Alzira, 10 de gener 2018.- L’acalde, Diego Gómez, Cristina Piera, presidenta del comité d’empresa d’Amcor Flexibles Alzira i Julián Almendro, president del comité d’empresa de Mayr Melhof Packanging Ibérica han signat hui un conveni de col·laboració per a la promoció de la lectura i la difusió d’activitats culturals.

La biblioteca, que té el seu origen en la biblioteca fundada pels treballadors de la desapareguda Cartonatges Suñer SA, ara és compartida pels treballadors de les empreses Amcor Flexibles Alzira i Mayr Melhof Packanging Ibérica, no té ànim de lucre i té com a objectiu i està destinada fonamentalment a difondre l’hàbit de lectura entre les seues treballadores i treballadors.

Este conveni és una de les peticions que els comités d’empresa manifestaren a l’alcalde quan va visitar l’empresa l’any passat amb altres membres de l’Equip de Govern. L’Ajuntament ha considerat la petició perquè es posen en valor dos qüestions fonamentals per a l’Ajuntament d’Alzira com són la promoció de la lectura i la promoció del valencià.

La duració d’este conveni és de quatre anys amb la possibilitat de pròrroga de fins a quatre anys addicionals i té com a objecte la col·laboració d’ambdues entitats en:

– Aportació d’informació sobre activitats culturals en la ciutat d’Alzira per a la seua posterior difusió entre els treballadors de les empreses.

– La posada a disposició per al seu ús pels socis de la biblioteca de volums, llibres i materials per part de l’Ajuntament d’Alzira, com a mínim de manera anual i coincidint amb l’organització dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
– Totes aquelles activitats culturals i relacionades amb la promoció de la lectura que ambdues parts acorden.

Amb la signatura del conveni, l’alcalde ha lliurat als representants dels comités d’empresa una primera remesa de llibres per a la seua incorporació a la biblioteca del personal de les empreses Mayr Melhof Packanging Ibérica i Amcor Flexibles Alzira.

100118 Conveni AMCOR 100118 Conveni AMCOR 1