Alzira disposarà d’un programa de mediació en matèria d’intervenció socioeducativa amb menors infractors

En el plenari passat es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alzira a l’Acord Marc de Col·laboració subscrit entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), la Conselleria de Benestar Social i les Fiscalies de València, Alacant i Castelló, per a la posada en marxa d’un programa de mediació en matèria d’intervenció socioeducativa amb menors infractors.

Amb este programa, contemplat dins de Llei Orgànica 5/2000, de Responsabilitat Penal del Menor, es pretén aconseguir acords extrajudicials i intentar evitar un procés judicial en el cas de delictes denunciats comesos per menors en l’àmbit de la ciutat d’Alzira. Per a això, els menors afectats hauran d’assumir el compromís de reparar el dany causat, bé siga per mitjà de la conciliació amb la víctima, bé realitzant activitats en benefici del perjudicat o de la comunitat.

La regidora d’Acció Social, Chelo Martínez, ha destacat: “La mediació és un servici complementari que s’inclou en el programa de mesures de reinserció en el medi obert a menors infractors. L’Ajuntament d’Alzira té competències en esta matèria des de fa molts anys, i sempre estem oberts a qualsevol servici que redunde en una reinserció d’aquells menors que hagen comés una infracció”.

El Consistori, a través dels Serveis Socials, té competències assignades en esta matèria i hi participa, a través de diversos programes en la gestió de mesures judicials en el medi obert per a la reinserció de menors infractors, des de l’any 1998. Dos educadors del departament són els encarregats de l’aplicació de les mesures judicials a menors de la nostra ciutat.