Alzira millora la plaça de Dolz, amb cubrecontenedors, per seguretat

La Regidoria de Serveis Urbans, que encapçala Fernando Pascual, ha instal·lat cobreix-contenidors en la zona de la plaça de Dolz. Aquests elements allotgen en el seu interior contenidors de 1000 litres de plàstic.

Els cubrecontenedors estan dissenyats per a facilitar tant el depòsit per part de l’usuari, com la posterior recollida per part de l’adjudicatària FOVASA. L’usuari s’aproxima al cobreix-contenidor i pot alçar la seua coberta mitjançant una ansa d’acer inoxidable.

Segons Pascual, després de la remodelació d’aquesta plaça, atenent suggeriments veïnals, la instal·lació d’aquests elements de protecció que tenen com a objectiu dues funcions, en primer lloc millorar la imatge d’aquesta zona i en segon lloc la seguretat dels usuaris.