Alzira posa en marxa el servici d’arreplega de poda i residus vegetals

Alzira, 16 de juny de 2017.- A Alzira comptem amb uns paratges naturals amb abundant vegetació, a més de nombroses zones d’estiueig amb plantes i arbres, a la qual cosa cal afegir les zones enjardinades del nucli urbà.
 
Quan aplega el temps de la poda es produïx una elevada quantitat de residus vegetals als quals cal buscar-los un lloc on dipositar-los, així evitem embrutar els camins, les zones enjardinades o l’entorn dels nostres veïns.
 
“La vegetació, per tal que lluïsca amb tota la seua belles, cal esporgar-la, aclarir-la i també segar-la, i des de la Regidoria de Serveis Públics hem volgut crear unes pautes a seguir per tal d’arreplegar tots els desperdicis de la poda”, ha matisat Fernando Pascual, regidor de l’àrea.  
 
Cal que cada un de nosaltres posem de la nostra part, per tant si contractem un jardiner o empresa per a les tasques de manteniment del nostre jardí cal exigir-li que els residus els gestionen a l’Ecoparc.
 
“Per tal de facilitar la llavor d’arreplega de poda i residus vegetals hem creat el servei ‘Arrepleguem’; utilitzar-lo és molt senzill, cal cridar al 96 241 74 54”, ha aclarit el regidor.
 
Una vegada confirmat el dia d’arreplega per part del Servei Municipal d’Arreplega de Poda i Residus, cal seguir el següent:
 
–  Dipositem els residus al costat de la porta exterior de la vivenda o parcel·la. No al costat de contenidors o en un lloc on es dificulte el trànsit.
–  La gespa i la fullaraca es dipositarà en bosses lligades, preferiblement biodegradables. Màxim 15 kg per bossa.
–  Les branques es lligaran en garbes d’un màxim d’1’5 metres de llarg i amb un pes de 15 kg per garba.
–  Pel que fa als troncs, s’han de tallar en trossos d’un pes màxim de 25 kg.
–  Les fulles de les palmeres es lligaran en garbes alineades totes en el mateix sentit.
 
“Seguint estes pautes col·laborem tots en el manteniment del nostre entorn, bé urbà o a les zones d’estiueig”, segons Fernando Pascual.
 
20170616 124246