Alzira presenta el projecte de pressupost de 2024 

 • Ascendirà a 50.672.054,74 € i entre les principals inversions està la finalització del pavelló Fontana Mogort, el canal interceptor de Les Basses o la reforma de la residència de Guerriller Romeu

L’alcalde, Alfons Domínguez i el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis han presentat, en nom de l’actual equip de govern, el projecte del pressupost municipal de 2024 que ascendirà a 50.672.054,74 € que suposa un increment percentual de 8,4 punts respecte dels pressupostos de 2023.

L’alcalde, Alfons Domínguez, ha explicat que «tenim un pacte de govern que vol aprofundir en el model de ciutat amable, inclusiva i acollidora. Aixó implica seguir avançant en el bé comú, en drets i serveis i en un desenvolupament local sostenible, per fer d’Alzira una ciutat dinàmica, alegre i verda que les persones que vivim ací volem. En l’elaboració del projecte de pressupost hem treballat per a una gestió eficient i eficaç dels recursos municipals amb uns objectius que es basen en tres pilars fonamentals: La protecció i millora de la vida de la ciutadania d’Alzira, per una economia i comerç local forta i resilient i per una adequada gestió ambiental i del territori en el context d’emergència climàtica».

Per la seua banda, el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis ha valorat que «partim d’una bona situació macroeconòmica en un context de dinamisme de l’activitat econòmica. Ara bé, estem també en una situació socialment complicada per a la gent, a causa de la pujada dels preus, i per això és fonamental garantir els serveis públics i un model de vida saludable per a totes les persones. Açò, junt amb l’emergència climàtica i els seus efectes, són els reptes als quals hem d’atendre des de l’Ajuntament. És un projecte de pressupost molt treballat, fruit del consens, per donar resposta als reptes de la ciutat. També està obert a les propostes dels agents econòmics o de la resta de grups».

A continuació, Gomis ha detallat alguns dels aspectes més importants, que són:

INGRESSOS

El projecte preveu un increment d’un milió i mig en la participació de tributs de l’Estat. També destaca l’increment d’1,2 milions en els impostos directes. Gomis ha agraït a la ciutadania l’elevat grau de compliment de les obligacions tributàries, com indiquen les xifres cada any.

A banda, es contempla en el projecte també un préstec per a finançar les inversions per a la ciutat. Ara bé, que finalment es concerte o no dependrà de l’ús que es  puga fer del romanent de tresoreria per a finançar inversions financerament sostenibles o l’arribada de noves subvencions que permeten finançar estes inversions.

DESPESES

Per capítols, les despeses de personal (capitol 1) suposen 23.327.500 € que suposa un increment del 3,84%, degut fonamentalment a l’augment previst en els acords socials a escala estatal, i que plasma també l’acord de la mesa general de negociació.

Les despeses en béns i subministres, el capítol 2, és de 19.178.268, un increment del 14,66%. S’inclouen ací els grans contractes com la neteja, parcs i jardins o transport urbà, així com els subministres. La despesa de l’enllumenat públic puja 1,5 milions d’euros. També s’hi inclou ací un important increment en el pressupost per a reparacions, manteniment i conservació de vies públiques, escoles i infraestructures esportives.

Les transferències corrents, fonamentalment subvencions, s’incrementen un 13% i queden en 2.803.000 euros. Cal remarcar que es mantenen, i en algun cas es milloren, les subvencions a les entitats socials, festives, esportives o culturals.

Inversions reals: 4.744.538,38. Increment del 25,73%

Finalment, els passius financers, la càrrega financera, baixa en un 66,7% gràcies a l’amortització anticipada que hem fet del préstec, i es queda en 330.426 euros.

Les principals novetats per a donar resposta als principals reptes i necessitats que té Alzira són:

 1. Mesures i accions per a promoure una ciutat amable i una mobilitat sostenible.
 • S’han previst 100.000 euros per a inversions en mobilitat sostenible en aplicació del PMUS. Enguany es prioritzaran els espais escolars segurs i més espai per als vianants.
 • Es destinaran 150.000 euros per a zona d’aparcament i espai verda en l’entorn de l’Avinguda Blasco Ibáñez, per millorar la mobilitat en esta zona amb diferents escoles i dotar d’aparcaments que puguen ser necessaris amb la nova seu judicial.
 • S’incrementa el pressupost per a manteniment i conservació de vies publiques, de 75.000 a 155.000 €.
 1. Fer un pas endavant quant a infraestructura verda:
 • Aportació municipal al programa Canya a la canya per treballar per l’inici de bosc de Ribera en l’Hort de Redal (117.000 €).
 • S’incrementa el pressupost per a manteniment i conservació del medi ambient, que queda en 40.000 euros, i per al manteniment de l’anell verd i les zones verdes, que queda en 55.000.
 • Ampliació de la via verda amb noves parcel·les (30.000)
 • Adequació i millora de la zona del Tallat Roig (25.000)
 • Pla d’arbratge urbà, dotat amb 15.000 €.
 • També es millorarà l’acció de sensibilització, que és fonamental, amb el Descens popular del Xúquer, educació ambiental i la recuperació de la Biosfira amb una partida de 10.000 euros.
 • Gestió forestal: 32.000 d’aportació municipal per a subvencions en franges perimetrals i més de 20.000 euros en inversions per a la prevenció d’incendis.
 1. Gestió de la inundabilitat i de l’aigua:
 • 90.000 euros per a continuar les obres per al canal de les Basses,
 • 40.000 € en la millora del cicle integral de l’aigua, que és aportació municipal de la subvenció concedida per la Diputació.
 1. Gestió de residus, per poder complir les normatives europees:

– 260.000 euros d’aportació municipal per a subvencions vinculades a la recollida de bio residus (borses, campanyes, poals i contenidors, …)

– 25.000 € de contenidors de ferro per a zones forestals per a previndre els incendis forestals.

 1. Àmbit agrari: s’incrementa la inversió en obres dels camins rurals, que passa a ser de 350.000 euros, i es destinen 70.000 a conservació dels camins.
 1. Una de les principals apostes per al pressupost és l’esport, perquè l’activitat esportiva és una part fonamental del model de vida saludable:
 • Finalització de la rehabilitació del Pavelló Fontana Mogort, amb un pressupost de 600.000 €.
 • Es millora el pressupost per al manteniment i conservació de les instal·lacions esportives, de menys de 100.000 a 172.000.
 • Canvi d’equips de desinfecció i climatització de la piscina per a una major eficiència energètica (100.000).
 • S’incrementen 15.000 les ajudes a les entitats esportives, que queden en 125.000, a banda de 15.000 esport femení i la millora de la dotació d’activitats esportives per a Sant Bernat.
 • Adequació de dos noves pistes de petanca (20.000 €). 
 1. Serveis socials: Una de les prioritats ha de ser sempre reforçar l’atenció a les persones:
 • Reforma i adequació de la residència Guerriller Romeu amb un pressupost de 78.000 euros. 
 • Es mantenen les subvencions i convenis amb totes les entitats socials, a més dels serveis que preveu el contracte programa de la Generalitat.
 • Es destinaran 57.000 € a l’acció solidària, l’intercanvi cultural i la cooperació al desenvolupament.
 1. Accions per a dinamitzar l’economia, generar ocupació i promoure el comerç i la indústria, a través d’IDEA i d’inversions que milloren la competitivitat de les nostres empreses:
 • Es mantenen els programes d’ocupació i línies actuals d’IDEA, a més del Programa Emprén i 30.000 per a una primera campanya de bons comercials que es puga completar després amb més fons.
 • 18.000 per a la constitució d’EGMs que permeten dinamitzar i potenciar els polígons industrials.
 • En inversions,  es destinaran 158.000 euros a l’ampliació d’aules d’IDEA, 100.000 euros per a aportacions municipals per a millorar els polígons industrials amb subvencions de l’IVACE, i una actuació necessària com és un nou accés per la ronda C/ entre naranjos per descongestionar la carretera d’Albalat  (40.000).
 1. Educació: Increment del pressupost dedicat a manteniment i conservació de les escoles, que passa de 80.000 a 118.000.
 1. Joventut: s’inclouen 380.000 d’aportació municipal per a la construcció del Casal Jove en el marc d’una subvenció, i es contempla també un pla d’oci juvenil.
 1. Cultura
 • Es continuarà amb la programació cultural d’estos anys (9 d’octubre, art al carrer, Nan@fest, premis literaris,…). 
 • S’inclouen millores en els equipaments i maquinària de la Casa de la Cultura i el Gran Teatre.
 • Adequació d’una Sala d’estudi 24 h en la Biblioteca (25.000).
 1. Patrimoni històric i memòria democràtica:
 • 100.000 d’aportació municipal al projecte de rehabilitació de la Torre dels Coloms.
 • 40. 000 per a la museïtzació de la Casa d’Alós (museu): 
 • 50.000 per a la Sala Antonio Ballester (MUMART)
 • 80.000 per a la rehabilitació de la passarel·la de la muralla del mercat de la Vila
 • Compromís municipal d’aportar 135.000 € en cas de concessió de la subvenció del 2% cultural, per a la consolidació de l’església de la Murta
 • 5.000 euros per a memòria històrica.
 1. Després d’uns anys després de la pandèmia amb un pressupost més reduït, enguany es fa una aposta per les festes de la ciutat amb un increment pressupostari important. En esta àrea, es mantenen les subvencions i col·laboracions amb el teixit associatiu de l’àmbit festiu per dinamitzar les nostres festes, que són part de la identitat d’Alzira. I es farà un esforç en l’organització de les festes de Sant Bernat. No s’ha d’oblidar l’impacte no només social sinó també econòmic sobre el teixit comercial, que té l’activitat festiva a la ciutat.

Junt amb tot això, cal destacar també altres inversions rellevants més, com: 

 • 300.000 € per a la construcció de nínxols en el cementeri municipal.
 • 80.000 per a un nou vehicle de protecció civil, que és necessari, i
 • 90.000 per a la instal·lació de càmeres per a millorar el trànsit i la seguretat en la ciutat.

Destacar que, més enllà de les inversions que es plasmen en l’annex d’inversions, estaran les mesures i inversions que es volen a dur a terme a través del pla d’inversions de la Diputació. A falta de conèixer les bases concretes, de moment Alzira tindrà 3.072.000 € per a inversions en quatre anys. Per esta via es pretenen impulsar des d’enguany inversions en espais naturals i infraestructura verda (reverdiment de patis escolars, millora del parc i jardí de la Muntanyeta), la reparació de l’ermita del cementeri, o l’ampliació de l’espai per a vianants en la zona de la Plaça Alacant i continuació de la plataforma única en Pérez Galdós, entre d’altres.

I per últim, hi ha determinades inversions que no estan a l’annex d’inversions perquè es duen a terme amb finançament extern i que estan previstes per a  enguany, com Casa Reial i rehabilitació de la muralla, el nou IES Rei En Jaume i la rehabilitació de l’IES José María Parra. També hi ha altres inversions que s’estan duent a terme a la ciutat i que s’espera que tinguen un bon ritme com són l’ampliació del barranc de la Casella o la nova seu judicial.