Alzira presenta un pressupost per a 2018 real i transparent

Alzira, 5 de gener de 2018.- L’alcalde, Diego Gómez, i el regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió han presentat el projecte del Pressupost Municipal per a l’exercici 2018.

El pressupost global ascendix a 38.270.317 € el que suposa un increment del 0,94 % respecte al del 2017 (37.913.124 €).

Respecte als ingressos, la recaptació d’impostos ascendixen a 18.414.800 €, suposant el 48% dels ingressos totals. Cal destacar dos aspectes: Per una banda, hi ha una reducció en la recaptació d’impostos de 778.000 €. Per l’altra, es compensa amb ingressos com a la Piscina (+108.000 €), manteniment dels Fons de Cooperació Municipal de Diputació i Generalitat (602.500 €) i l’increment de les partides de Serveis Socials per part de la Conselleria Igualtat i Polítiques inclusives (489.440 €).

Respecte a les despeses:

 Capítol 1 (personal): 17.631.336 € que representa el 46 % del pressupost. Hi ha un augment de 800.083 € més que al 2017 degut entre d’altres a: L’increment del 1,5% a tota la plantilla segons el Pressupost General de l’Estat; la creació de la figura dels gestors i gestores que equiparen administratius amb auxiliars; garantir i consolidar l’equip d’atenció de serveis socials i la creació de la brigada forestal.

 Capítol 2 (despeses corrents): 14.831.871 €. Hi ha un increment de 115.158 € respecte al 2017 i representa el 38,75% del pressupost.

 Capitol 6 (Inversions): 1.411.837 €. Hi ha una disminució de 252.058 € respecte al 2017 i representa el 3,68% del pressupost.

L’alcalde i el regidor han incidit en les següents qüestions:

1) Continuem prioritzant les polítiques socials i d’ocupació:

 En partides de Serveis Socials augmentem 206.370 €, un 4,24% més.

 En ocupació augmentem 99.345 €, un 8,60% més.

2) Rebaixes fiscals. Menys impostos:

 Abaixada de l’Impost de Béns Immobles en un 2% per a tots els rebuts.

 Reducció d’un 10% en l’Impost de Béns Immobles Rústics.

 Abaixada a l’Impost de Vehicles Industrials.

 Eliminació de la Taxa de fem activitats econòmiques a autònoms i xicotetes empreses.

 Bonificacions en Impost d’Activitats Econòmiques i l’IBI per creació d’ocupació indefinida.

3) Se reduix el deute en 225.000 € respecte al pressupost del 2017.

4) Hi ha un increment de dotacions econòmiques a les partides d’Agricultura, Cultura, Educació, Esports, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Serveis Públics.

Per últim, l’alcalde i el regidor han comentat com es desenvoluparan les inversions: Per una banda, hi ha partides obertes que es desenvoluparan a partir de la liquidació del pressupost del 2017 mitjançant les inversions financerament sostenibles i amb ajudes de Diputació (SOM) i venda de Patrimoni Municipal del Sòl. Per altra banda, està previst que el primer trimestre de l’any hi haja una consulta ciutadana per a prioritzar les inversions.

20180105 104527 20180105 104535 1