Alzira renova part de la xarxa d’aigua potable al cementeri municipal

Des de la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques s’ha renovat la xarxa d’aigua potable de la part vella del cementeri municipal. Les obres van començar el passat 4 de setembre i acabaren el 18 del mateix mes.


La part vella d’esta instal·lació municipal és de finals del segle xix  i comptava amb una xarxa d’aigua de ferro i polietilé, molt antiga, que estava deteriorada i se subministrava d’un pou de reg. A més hi havia moltes fugues que impedien un subministrament correcte de les fonts, així com una pèrdua significativa d’aigua.


Després de dotar l’edifici d’aigua potable a principis de febrer del 2023 i de muntar un reductor de pressió en la connexió general per a evitar l’augment puntual de la pressió de la xarxa, la nova xarxa rep ara una pressió constant de treball i té dos comptadors de control de cada part del cementeri. S’han canalitzat 460 m de canonada de Ø 32 mm de polietilé d’alta densitat, s’ha obert una rasa pels diferents tipus de paviments que hi ha, també s’han muntat i connectat les fonts i les preses de reg que hi havia, la connexió amb la canonada general, tapada i compactada, la reposició del paviment i s’ha comprovat l’estanquitat de la canalització.

El regidor responsable de l’àrea, Vicent de la Concepción ha destacat que «era necessari esta renovació al cementeri municipal, principalment en la part vella. El canvi de la canonada era prioritari per tal d’evitar totes les fugues que augmentaven el consum».