Alzira talarà el pi de la plaça Major per risc de caiguda

Un dels pins ubicats a la zona enjardinada de la plaça major presenta risc de caiguda, segons l’informe fet per l’empresa ACTUA adjudicatària del servei de manteniment de les zones verdes,

Des de la regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques es va sol·licitar a l’empresa encarregada del manteniment de els zones verdes, una valoració del risc de caiguda d’un exemplar de pi Pinus Halepensis. El resultat ha estat la necessitat de tala d’este arbre ubicat en un lloc molt cèntric i transitat que, a més a més, és molt proper a la zona de jocs infantils.


Cal destacar també que en l’estudi realitzat s’ha comprovat que presenta un bon estat vegetatiu i fisiològic la qual cosa induïx a pensar en escasses probabilitats de caiguda per defectes estructurals en un futur immediat. Malgrat això, existeix la possibilitat que arbres sans, sense cap defecte, puguen sofrir trencaments o ser derrocats per un temporal per causes inherents als límits de la seua resistència estructural. L’informe també fa referència al desequilibri del centre de gravetat de l’exemplar en qüestió, ocasionat per la inclinació del tronc i el creixement descompensat de la capçada, situada a una zona amb gran densitat d’ocupació de persones.

També s’ha comprovat que l’exemplar no consta al catàleg d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana, creat a l’empara de la llei de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana.


El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual ha manifestat que “Sempre és una llàstima haver de talar exemplar d’arbres que formen part del paisatge de la nostra ciutat, este concretament a la plaça Major. Basant-nos en els informes tècnics hem hagut de prendre la decisió de talar este pi, ja que no és possible la seua equilibració de la capçada mitjançant la poda, sent perillós per als veïns i veïnes que transcorren per esta zona tan cèntrica de la nostra ciutat”.