Alzira treballa en la revisió del Pla d’Emergències

Alzira, 6 de juliol del 2017.- Hui s’ha celebrat a l’Ajuntament d’Alzira la primera reunió de treball de la revisió del Pla d’Emergències amb responsables polítics, tècnics de l’Ajuntament, Policia local i representants dels col·lectius de voluntaris que col·laboren amb l’Ajuntament d’Alzira en la gestió d’emergències:
 
– Protecció Civil, Creu Roja i VACIF.
 
Les regidories de Medi Ambient i Seguretat, junt amb David Bordes, enginyer tècnic forestal contractat per a portar a terme estes actuacions, han convocat hui els diferents representants per tal conéixer el contingut d’este document i donar a conéixer un primer plantejament; es demana la col·laboració necessària de tots perquè siga un document operatiu.
 
El Pla Territorial Municipal té com a objectiu obtindre la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns que puguen resultar afectats en qualsevol situació d’emergència, i s’establix per a això una estructura d’organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de risc o emergència greu.
 
El Pla ha d’oferir resposta a riscos genèrics i actuar de manera complementària a qualsevol pla d’actuació específic elaborat, així com d’aquells plans d’autoprotecció d’edificis públics i establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi.
 
El nou escenari legal assenyala, entre les competències dels municipis la d’elaborar i aprovar el Pla Territorial Municipal enfront d’Emergències, i els plans d’actuació municipal enfront de riscos concrets. 
 
Amb independència de l’obligació legal, es tracta d’un document estratègic, que requerix una redacció que s’adeqüe a l’entorn físic en què es desenvolupa, arreplegant els principals riscos que poden donar-se a Alzira, que són:
 
– Inundacions, incendis forestals, transport de mercaderies perilloses i risc sísmic.
 
IMG 1474