Aprovació inicial de la modificació del Reglament pel qual es regula el Portal de Facturació Electrònica

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 27 de desembre del 2012, va aprovar inicialment la modificació del Reglament pel qual es crea el Registre Electrònic, es regulen les notificacions electròniques i el Portal de Facturació Electrònica.

CategoriesSense categoria