Bar Biblioteca Municipal

 Expedient Inici presentació pliques  Fin presentación pliques  Adjudicació Formalització contracte
14/296.14 5-09-2014  16-09-2014  Deserta  

 {jd_file onlinelayout==Alzira_Perfil_Contratante_cast}{jd_file category==1195 count==0}

 


Per a mes informació dirigir-se a:

DEPARTAMENT DE CULTURA
Tel.: 962459250
e-mail: cultura@alzira.es


ATENCIÓ:

Tota la documentació inclosa en esta pàgina té caràcter informatiu, els originals de la mateixa es troben en este Servici.

En el cas d´Unions Temporals d´Empreses la proposició ha de firmar-se per totes les persones físiques i/o representants legals de les persones jurídiques que es comprometen a constituir la U.T.E.