CAMPANYES REALITZADES

Ací trobaràs información detallada dels controls de seguretat vial realitzats per la Policia Local dins les campanyes preventives impulsades per la Direcció General de Tràfic.

La Policia Local desenvolupa un paper fonamental en la millora de la seguretat vial dins les poblacions. Entre d’altres, té asignades les funcions de control i denuncia de les infraccions de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

La seguretat vial es una cuestió social de primer ordre que abarca tant organitzacions internacionals, nacionals i també les administracions locals dins les seus competències de ordenació, dirección i senyalització del tràfic en el casc urbà.

No obstant això, ha quedat demostrar que unir sinergies entre les distintes administracions suposa un efecte multiplicador dels resultats. Amb aquesta finalitat la Policia Local d’Alzira s’adherix a les campanyes propostes per la Direcció General de Tràfic dins la política de Visió 0, entesa con la consecució d’un sistema que redueix la posibilitat d’accidents i, en tot cas, les seues lesions.

A continuació pots vore informació relevant sobre totes les campanyes realitzades per la Policia Local d’Alzira:

– Els controls d’alcoholèmia

– Distraccions al volant