Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius específic de Plurilingüisme

L’Alcalde Diego Gómez junt al Cap de Servei de Formació del Professorat, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, Pedro Sigler Vizcaino, i la Directora del nou CEFIRE específic de Plurilingüisme, Margarida Castellano i Sanz, han tingut hui una reunió de treball per fer un acord de col.laboració conjunt .
 
L’ajuntament, conscient de la importància i els beneficis d’ubicar un CEFIRE específic de plirilingüisme a una ciutat central com és Alzira, ha col.laborat des del primer moment en la seua posada en marxa.
 
Aquest conveni té com a finalitat la col.laboració mútua de l’Ajuntament d’Alzira i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, per al bon funcionament del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius específic de Plurilingüisme.
 
A la reunió ha assistit també el Regidor Fernando Pascual.
 
nou cefire