Conselleria aprova definitivament el Pla Especial de Protecció de La Vila

Alzira, 2 de febrer 2018.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió celebrada hui mateix, ha aprovat definitivament el Pla Especial de Protecció del Centre Històric de la Ciutat d’Alzira.

A nivell urbanístic, es tracta d’un esdeveniment que culmina els treballs de més d’una dècada, dificultats per la llarga tramitació per a obtindre les aprovacions successives de les diferents Administracions Autonòmiques i molt especialment la del PATRICOVA, per tractar-se d’una àrea inundable.

Amb l’aprovació d’este Pla Especial es reconeix l’alt valor patrimonial d’un conjunt històric declarat Bé d’Interés Cultural, es protegixen i es delimiten els seus immobles d’alt interés cultural, es marquen les directrius d’intervenció i es permet que les autoritzacions i intervencions d’edificació es resolguen des d’Alzira, evitant així els quasi dos anys que generalment costava tramitar un expedient d’obres en este àmbit històric.

L’acte d’aprovació ha sigut presidit pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, José Luis Ferrando, amb la presència de la regidora delegada de Planejament Urbanístic, Sara Garés, que ha rebut les felicitacions de la Comissió Territorial per la qualitat i detall dels treballs realitzats.

IMG 20180202 102647