Panderoles i rates

 
PANDEROLES I RATES

L’Ajuntament d’Alzira té contractat amb l’empresa Ramón Flor, SL (DESFLOR) amb domicili social en l’av. Dret de Manifestació núm. 15, Alzira, el servici de desratització i desinsectació del clavegueram públic en el sòl urbà d’Alzira. La localització exacta del sistema de clavegueram públic d’Alzira és segons el detall següent:

A) Nucli central de la població i les barriades :

• Alquerieta
• Torrexo
• Muntanyeta.
• Les Barraques.
• Avda. Carcaixent y adyacentes.
• Tulell.

B) Polígonos Industrials

• Polígono nº 1 (Mercat de Abastos).
• Polígono Ciudad del Transporte (Frente a Cruz Cubierta).
• Polígono nº 2 (Carretera de Albalat).
• Polígono Tisneres (Polígono Hospital).
• Polígono Fraca.
• Polígono El Pla.
• Polígono Partida Materna (Alzicoop)
• Polígono Estación RENFE.

Així mateix, el servici també comprén tots aquells solars de propietat municipal, vivendes abandonades i les que formen part del patrimoni municipal.

pdf rojo Pla de localització del clavegueram públic d’Alzira.

Si vol fer un avís, telefone a l’Ajuntament: 96/2459281, ext. 281/772/299/716

RECOMANACIONS EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC PER A FER FRONT A LES PANDEROLES.

• Netejar a fons la cuina, especialment darrere dels electrodomèstics.
• Eliminar correctament el greix de la cuina.
• Els aliments sempre han d’estar guardats en recipients hermètics o dins de la nevera, mai s’han de deixar els plats sense netejar, ja que és un dels llocs preferits per les panderoles. 
• Mantindre sempre les piques i les aixetes netes i sense restes de menjar. 
• Baixar totes les nits les bosses de fem, sobretot les restes orgàniques, i en casa mantindre-les sempre tancades. 
• Passar l’aspiradora amb regularitat, d’esta manera ens emportarem la posta d’ous i larves dels insectes. 
• Evitar humitats en armaris i racons. 
• No acumular trastos en casa ni en els trasters. 
• Evitar qualsevol tipus de fissura en parets, juntes de parets, falsos sostres, mitjançant la utilització de qualsevol tipus de material com ara silicona etc. 
• En les entrades d’aigua potable i inodors o lavabos, revisar els embellidors i omplir els buits amb algun tipus de material d’obra. 
• Els sistemes de ventilació i retorns d’aires preparats cobrir-los amb algun tipus de malla. 
• Revisar buits d’obra en l’entrada de gas i electricitat de la casa i omplir-los amb materials d’obres.

RECOMANACIONS EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC PER A FER FRONT A LES RATES.

• No acumular fem ni desperdicis durant uns quants dies en un mateix lloc, especialment en plantes baixes. 
• No alimentar animals extraviats en la via pública perquè produïxen un efecte reclam del menjar. 
• No depositar fem fora dels contenidors i evitar la ruptura de les bosses. 
• Evitar les deposicions dels animals de companyia i arreplegar-les quan acaben. 
• Netejar diàriament l’interior i part baixa de les terrasses de la via pública perquè són focus d’alimentació incontrolada.
• Extremar la neteja de solars i parcel•les situades dins del nucli urbà.
• No depositar fem o altres restes orgàniques en solars o construccions buides. 
• No acumular efectes ni objectes prop dels contenidors i sol•licitar la seua retirada amb anterioritat suficient. 
• No eliminar restes orgàniques per el vàter perquè arriben al clavegueram i atrauen a les rates, panderoles i altres insectes no desitjats. 
• No depositar restes orgàniques líquids o solubles en els embornals de la via pública.

foto 0010 foto 0011