Convocatòria 1/16.- Cap de Secció d’Equipament i Esports (F. Interí/ina)

Termini d’al·legacions a la baremació: Del 8-07-16 al 19-07-16.

Termini de presentació de mèrits: Del 21-06-16 al 1-07-16, ambdós inclosos.

Enllaç a temes locals: 

Tema 34. Les instal·lacions esportives a Alzira. Tipologies i usos.

Tema 43. Política esportiva municipal. Planificació, programes i projectes esportius. El Reglament de les Instal·lacions Esportives municipals d’Alzira.

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

{jd_file onlinelayout==Alzira_Perfil_Contratante_cast}{jd_file category==1788 count==0}