Convocatòria 10/16: Selecció de docent per a curs operacions bàsiques serv. admius. i grals.

Termini d’alegacions a la baremació: Del 10-11-16 al 16-11-15, ambdós inclosos.
*DT3a Llei 39/2015

Termini d’al·legacions i esmena: del 19-10-16 al 29-10-16*, ambós inclosos.
Termini de presentació de sol·licituds: del 29-09-16 al 8-10-16, ambós inclosos.

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

{jd_file onlinelayout==Alzira_Perfil_Contratante_cast}{jd_file category==1806 count==0}