Convocatòria 12/16: 2 Llocs de Peó Soterrador

Termini de reclamacions a la baremació: Del 20-01-17 al 25-01-17(*), ambdós inclosos.
Termini de presentació de mèrits de concurs: Del 21-12-16 al 4-01-17, ambdós inclosos.
Termini de reclamacions a l’exercici test: Del 21-12-16 al 23-12-16.
Termini d’alegacions a la llista provisional: Del 4-11-16 al 15-11-16, ambdós inclosos.
Termini de presentació de sol·licituds: Del 6-10-16 al 25-10-16, ambdós inclosos.

(*)DT3a Llei 39/2015

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

{jd_file onlinelayout==Alzira_Perfil_Contratante_cast}{jd_file category==1808 count==0}