Convocatòria 2/17: selecció urgent Oficial 1a electricista

Termini de reclamacions a la baremació: Del 24-02-17 al 2-03-17, ambdós inclosos.
Termini de presentació de sol·licituds: Del 2-02-17 al 10-02-17, ambdós inclosos.
NOTA: De conformitat amb allò disposat en l’oferta genèrica, les persones aspirants han de comparéixer el 15-02-17 a les 9:30 hores en la segona planta de la Casa Consistorial (Sala de Juntes) a l’objecte de realitzar l’entrevista prevista en la convocatòria.

Núm. Oferta SERVEF: 10/2017/356639

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

{jd_file onlinelayout==Alzira_Perfil_Contratante_cast}{jd_file category==1824 count==0}