Dilluns que ve s’inicia el període de cobrament de l’Impost d’Activitats Econòmiques, la Taxa per la recollida de fem d’activitats econòmiques i de l’Impost de Béns Immobles rústics

Dilluns que ve s’inicia el període de cobrament de l’Impost d’Activitats Econòmiques, la Taxa per la recollida de fem d’activitats econòmiques i de l’Impost de Béns Immobles rústics

Dilluns que ve, 15 de setembre, s’inicia el període de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques, la Taxa de Recollida de Fem d’Activitats Econòmiques i l’Impost sobre Béns Immobles rústics de l’exercici 2014. El termini en voluntària comprén des del 15 de setembre fins al 14 de novembre.

El pagament dels rebuts no domiciliats pot fer-se en l’Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores. Si es disposa de les cartes de pagament, l’ingrés es podrà efectuar en les entitats bancàries següents: BANKIA, LA CAIXA, CAJAMAR, BBVA, SABADELLCAM i CATALUNYACAIXA; o bé des de la web municpal www.alzira.es – PAGAMENT DE TRIBUTS.

Els contribuents que no reben les cartes de pagament podran sol•licitar-les per correu electrònic (voluntaria@alzira.es) o en l’Oficina Municipal de Recaptació. Si es disposa de certificat digital o DNI electrònic podran imprimir-les des de la web municipal www.alzira.es – Portal de la ciutadania – Tributs i Recaptació – Els meus rebuts en voluntària.

Les persones interessades a domiciliar el pagament d’este tribut, podran gestionar-ho directament en l’Oficina de Recaptació Voluntària presentant la llibreta o compte corrent, o sol•licitar per correu electrònic a voluntaria@alzira.es l’imprés de domiciliació. També podrà tramitar-se des de la web municipal en www.alzira.es, si es disposa de certificat digital o DNIe. Perquè la domiciliació tinga efecte per a este període de pagament haurà de tramitar-se abans del dia 17 d’octubre, en cas contrari la domiciliació tindrà efecte a partir del cobrament de 2015.

Els rebuts domiciliats es carregaran en compte el dia 4 de novembre del 2014.

Per a qualsevol dubte o informació sobre els tributs o sobre el pagament d’estos, els interessats podran dirigir-se als departaments següents:

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
VEHICLES: 96 240 04 50 (Ext.: 218) – vehiculos@alzira.es
PLUSVÀLUES: 96 240 04 50 (Ext.: 218) – plusvalia@alzira.es
URBANA, RÚSTICA i GUALS (Cadastre): 96 245 92 52 – cadastre@alzira.es
IAE I FEM D’ACTIVITATS (Cadastre): 96 245 92 52 – cadastre@alzira.es 

RECAPTACIÓ:
VOLUNTÀRIA: 96 245 92 67 – voluntaria@alzira.es
EXECUTIVA: 96 245 92 73 – executiva@alzira.es