El Consell Assessor de Comerç, l’Econòmic i Social i l’Ajuntament d’Alzira decidixen no concedir permís a les grans superfícies comercials a obrir el dilluns 24 de juliol

Ateses les sol·licituds dels representants de centres comercials Carrefour i Consum Cooperativa Valenciana en les quals sol·liciten l’obertura del comerç el dilluns 24 de juliol de 2017, festiu local a Alzira, ja que el 23, festiu habitual a la ciutat per celebrar-se la festivitat de Sant Bernat, és diumenge.
  
Per tal de tractar esta petició es va reunir el Consell Assessor de Comerç i l’Econòmic i Social, òrgan consultiu format pels representants de totes les àrees comercials d’Alzira i que representen el xicotet comerç de la localitat. Van tractar la “sol·licitud d’habilitació del dia 24 de juliol per a la pràctica comercial per acumulació de diumenges i festius”, i es va adoptar per unanimitat dels membres del Consell la negació i oposició a l’obertura per a la pràctica comercial el dilluns 24 de juliol.
 
El sindicat CCOO va presentar en l’Ajuntament un escrit, fent constar la seua oposició a les sol·licituds d’obertura per no ser necessària ni contribuir al benestar de la població ni a la conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors del sector.
 
Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Comerç, ha declarat que “ja s’ha fet aplegar als sol·licitats la resolució del Consell que per unanimitat decidix declarar no hàbil comercialment el dilluns 24 de juliol a la ciutat d’Alzira”.
 
Alzira, 7 de març de 2017
 
carrefour