El Consell Jurídic Consultiu avala l’acord plenari de l’Ajuntament d’Alzira sobre la resolució del contracte del PAI de la Finca de Sos

L’Ajuntament d’Alzira, en el plenari d’este desembre, passarà la proposta de resolució del contracte del PAI de la Finca de Sos. El Dictamen de 27 de novembre de 2014, del Consell Jurídic Consultiu, avala l’Acord plenari del 30 de juliol passat, al qual, de forma unànime, van donar suport tots els grups polítics amb representació en el consistori. El susdit acord proposava la resolució del contracte amb els promotors del projecte i declarava la caducitat del Programa d’Actuació Integrada de la Finca de Sos. 

 Una vegada superat este important tràmit es proposarà, en el plenari següent, l’aprovació definitiva de la resolució contractual i arxiu del PAI, en coherència amb altres acords anteriors que eliminaven la possibilitat d’incloure este programa en el projecte de Pla General d’Alzira.

 El Consell Jurídic Consultiu confirma que la causa d’esta resolució i de l’arxiu del PAI es troba en la decisió de la Generalitat de no reclassificar la finca de Sos i mantindre’n la protecció agrícola, tot això per diverses qüestions d’orde ambiental, la competència del qual correspon només a la Conselleria, i, per tant, l’Ajuntament ni tan sols podia entrar a valorar-ho.

 Com ja és sabut, els promotors del projecte van plantejar una iniciativa de programació i reclassificació pels seus mitjans, tal i com els permetia la LRAU, que l’Ajuntament va tramitar per ser obligat d’acord amb les previsions legals, i va remetre a la Conselleria d’Urbanisme. Han sigut diverses les qüestions ambientals, segons el Consell Jurídic Consultiu, i així ho reconeixia l’Ajuntament en l’Acord pres al juliol, les quals la Conselleria ha considerat que tenen la suficient transcendència com per a considerar no esmenables els defectes que contenia el projecte dels promotors, i per tant, que esta finca no pot formar part del Pla General. El Consell Jurídic accepta el fet que, si no pot formar part del Pla General, resulta impossible que es mantinga el PAI i el contracte amb els promotors del projecte, per la qual cosa admet i ratifica la resolució que li planteja l’Ajuntament. 

 Este dictamen suposa una confirmació de les tesis municipals i el rebuig de la postura dels promotors del projecte, que s’havien oposat a la resolució del contracte i sol·licitaven el manteniment del PAI. La notícia és molt important, ja que ratifica que no ha sigut l’Ajuntament qui ha pres una decisió arbitrària, sinó que esta ha estat motivada per un informe preceptiu dels òrgans amb competències ambientals de la Generalitat, i perquè reforça la posició municipal, davant les peticions dels promotors del programa, d’una indemnització de danys i perjuís que l’Ajuntament considera improcedent per l’indicat anteriorment i per altres raons.

 Des de l’Ajuntament d’Alzira s’espera que este aval a l’actuació municipal servisca perquè els promotors del projecte comprenguen que, en cap cas, s’ha actuat en contra dels seus interessos, legítims però inacceptables per a la Generalitat, única administració que podia aprovar definitivament el seu projecte. L’Ajuntament s’ha limitat a complir la llei i ha tramitat un expedient fins on podia fer-ho, com així reconeix el Consell Jurídic Consultiu.

Este dictamen avala també el treball i els informes dels tècnics municipals, en especial els del departament d’Urbanisme, que han actuat sempre amb criteris tècnics i jurídics exclusivament, amb gran dedicació, abans de l’informe ambiental i després d’este.