El Consell Municipal Agrari aprova per unanimitat la sol•licitud de zona catastròfica

Alzira, 6 de juliol de 2018.- El Consell Municipal Agrari d’Alzira va celebrar ahir per la vesprada sessió extraordinària per a tractar les qüestions relacionades amb els danys produïts per l’episodi meteorològic del passat 1 de juliol.

El Regidor d’Agricultura, Pep Carreres, present en la reunió, va indicar que l’Ajuntament s’adherix a les propostes acordades per unanimitat del Consell Municipal Agrari, i que es donarà ràpid trasllat del dictamen a totes les administracions competents.

Concretament, les peticions aprovades són:

Ø  Declaració de zona catastròfica del terme municipal d’Alzira.

Ø  Com a mesura extraordinària, que s’aplique a la línia 311 del caqui, un increment del valor de danys fins al 100% en el moment en què la taxació siga igual o superior al 80%.

Ø  Paralització de les quotes de la seguretat social durant un any.

Ø  Sol·licitud d’ajuda de mínims a la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

Ø  Petició al ministeri d’Hisenda de la devolució de l’IBI rústic corresponent a 2018 de totes les parcel·les afectades.

Ø  Reducció dels mòduls agraris de l’IRPF de l’exercici 2018.

Ø  Dos anys de moratòria en els crèdits agrícoles contrets.

Ø  Línies d’ajudes als agricultors afectats amb crèdits i indemnitzacions a fons perdut.

Ø  Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural el ràpid  subministrament subvencionat de quatre trampes contra la Mosca de la fruita (Ceratitis capitata), en compte de les actuals dos que se subministra, establint una ampliació de termini per a la seua sol·licitud.

consell agrari