El dret a una vivenda digna motiva l’estudi per a la diagnosi del parc d’habitatge a Alzira

La Regidoria de Modernització, junt a l’àrea de serveis socials i l’Oficina comarcal d’habitatge i Xaloc Ribera Alta, amb el finançament de 29.000 euros atorgat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de la subvenció per a actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, han pogut realitzar un Diagnòstic del parc d’habitatge infrautilitzat existent al nostre municipi. El projecte s’ha anomenat “Primera etapa lloguer accessible”, i com bé diu el seu nom, busca ser una primera etapa de futures actuacions.

Des de l’ajuntament es volen buscar solucions per a desbloquejar el problema d’accés a l’habitatge, a través de diferents fórmules d’actuació que mobilitzen el parc infrautilitzat d’habitatges, gran part d’ell fortament envellit, i també a través de fórmules per augmentar el parc públic. Per aconseguir-ho, s’ha començat pel primer pas, analitzant la situació actual. S’han entrevistat propietaris i persones que viuen en lloguer, per vore les dificultats a les que s’enfronten en el dia a dia, així com s’ha fet un anàlisi de dades per tal de reconèixer la quantitat d’habitatges potencialment infrautilitzats i un anàlisis de camp per vore les condicions en que es troba. El resultat ha sigut que al nostre municipi podem trobar uns 1600 habitatges infrautilitzats que, en cas de aconseguir que els propietaris se senten en seguretat per llogar la propietat, podrien donar vida a moltes famílies.

Per això, des de l’Ajuntament es convida a les persones interessades en rebre informació sobre subvencions per a la rehabilitació d’habitatges, així com en persones interessades en treballar fórmules innovadores d’accés a l’habitatge, tant propietaris com inquilins, a que escriguen al correu de l’oficina d’habitatge de la mancomunitat: och@manra.org .

Durant el procés de definició de l’Agenda Urbana municipal “Alzira, un riu de futur”, en el que es van realitzar diverses activitats de participació ciutadana per detectar les principals problemàtiques a les que s’enfronta el nostre municipi, poguérem reconèixer la preocupació de la ciutadania pel poder accedir a un habitatge digne. La nostra ciutadania, especialment alguns sectors, s’enfronta a una dificultosa cerca quan necessita llogar un habitatge, donat la poca oferta d’estos al mercat.

Alzira és una ciutat amb moltes vivendes infrautilitzades, és a dir, que no estan ocupades per persones que les habiten, tanmateix moltes d’estes no estan disponibles en el mercat de lloguer. Esta situació s’agreuja per la condició estratègica d’Alzira que, com a capital de comarca, suposa un gran pol d’atracció per a nova població (temporal i permanent), així com la Universitat, que també porta associat cert nombre d’estudiants que habiten de forma temporal al municipi.

Si vols més informació pots vore els següents vídeos explicatius

Conseqüències d’un habitatge buit

Situació d’Alzira 1700 habitatges en desús

Noves línies de treball

Masoveria urbana