El parc de bombers i l’heliport nous se situaran al polígon del Pla

  • El Consorci de Bombers torna a l’Ajuntament la parcel·la cedida al Baix Torretxó per no considerar-la idònia per a instal·lar l’heliport.
  • La nova ubicació és un solar en una zona àmplia, amb millors accessos i no residencial.

El nou parc de bombers s’instal·larà al polígon El Pla. L’Ajuntament d’Alzira aprovarà en el pròxim ple la cessió d’una parcel·la on s’instal·larà el nou parc de bombers i l’heliport. D’esta manera es canvia la ubicació prevista a la zona del Torretxó al costat de la seu actual de la policia local, en considerar el Consorci més idònia la ubicació en el polígon industrial.

En el pròxim ple s’acordarà la cessió gratuïta al Consorci Provincial de Bombers de dos parcel·les contigües al carrer Traginers del polígon El Pla de prop de 15.000 metres quadrats per tal d’instal·lar el nou parc de bombers i l’heliport per al servei del GERA, que actualment funciona de manera provisional en una parcel·la de Tulell. Les parcel·les cedides tenen una superfície de 8.111,72 m2 i 6.829 m2 de forma triangular. En l’acord de cessió s’advertix al Consorci Provincial de Bombers de València que si les parcel·les no es destinen a l’ús previst en el termini de cinc anys, revertiran novament en el patrimoni de l’Ajuntament d’Alzira.

Un poc d’història

El parc de bombers d’Alzira actual es troba ubicat al polígon industrial del Mercat d’Abastos, una ubicació en zona inundable durant els fortes pluges que patix la Ribera i que comporta molts inconvenients per a desenvolupar la seua tasca en eixos moments d’emergència. En vista d’esta situació, en 2018 el Consorci va demanar la cessió de terrenys per a una nova ubicació i l’Ajuntament d’Alzira va cedir una parcel·la de 8.000 metres quadrats a la zona baixa del Torretxó. D’altra banda, també es va cedir de forma provisional  una parcel·la en la zona de Tulell per a acollir l’heliport per al servei del rescat de persones del grup GERA. Una ubicació provisional fins que es construirà el nou parc de bombers a la zona del Torretxó, que albergaria també este servei especial del GERA i l’heliport.

No obstant això, des del Consorci ara es considera que esta zona no és la més idònia per a la ubicació d’un heliport d’emergència, ja que es tracta d’una zona residencial i podria provocar molèsties i també fins i tot riscos per a les persones i l’entorn. Per això han sol·licitat esta nova ubicació al polígon del Pla, que suposa un espai més ampli i d’ús industrial, no residencial, on tindran cabuda tant el nou parc de Bombers, com l’heliport i una zona de pràctiques per a diverses activitats de capacitació professional dels bombers. D’esta manera s’acolliria en un mateix lloc els membres dels bombers d’Alzira i la tripulació de l’helicòpter, cosa que millorarà l’eficàcia del servei d’extinció d’incendis i del salvament de persones, segons expliquen des del mateix Consorci. Quan s’implante, el nou parc de bombers haurà de complir les normes i condicions que preveuen les normes urbanístiques del PATRICOVA.

Després de diverses reunions entre ambdós entitats, finalment l’Ajuntament d’Alzira aprovarà la reversió de la parcel·la de la zona baixa del Torretxó i la cessió de les dos parcel·les del polígon El Pla que permetrà al Consorci de Bombers construir un nou parc de bombers més complet, amb una millor capacitat i en una ubicació més adequada per a l’operativa i més preparada per a evitar les inundacions. El regidor Andrés Gomis explica que “amb l’aprovació d’esta cessió permetem que el Consorci de Bombers es pose en marxa per a construir unes noves instal·lacions modernes i de referència, que seran més adequades per a prestar un millor servei a la població. Es tracta de la ubicació que el mateix Consorci ha considerat més idònia, en una zona àmplia, amb millors accessos i no residencial”.