Exp. 17/15.- Concurs Intern: Director/a OAC

BASES

pdf15 Bases Específiques (109 Kb)
pdf15 Perfil professional (117 Kb)
excel Autobaremació (585 Kb)

CONVOCATÒRIA

pdf15 Anunci DOCV  (137 Kb)
pdf15 Formulari sol·licitud  (745 Kb)
Termini de presentació de sol·licituds: Des del 31-01-15 fins el 23-02-15.

ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

pdf15 Edicte llista provisional (82 Kb)
pdf15 Edicte llista definitiva (124 Kb)
pdf15 Edicte ordre crida entrevista (76 Kb)

RESULTATS

pdf15 Edicte resultats provisionals (39 Kb)
Termini de reclamacions: De l’11-04-15 al 23-04-15, ambdós inclosos.
pdf15 Edicte resultats definitius (40 Kb)