Finalitza el període de cobrament de l’impost de vehicles i la taxa de guals

L’1 d’abril del 2010 és l’últim dia per a realitzar el pagament dels rebuts no domiciliats de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la taxa de guals.