Finalitza la segona fase de condicionament de la zona enjardinada de la Gran Via de la Comunitat Valenciana

La Gran Via de la Comunitat Valenciana és una de les principals vies de Tulell, zona d’expansió urbanística a Alzira. Es tracta d’una avinguda amb zona enjardinada central que en l’actualitat, i per fases, està sent objecte de condicionament.

Des de la Regidoria de Serveis Urbans s’ha optat, en esta segona fase, per revertir les zones de gespa natural en xerojardins, zones enjardinades cultivades amb plantes d’alt valor ornamental i baix consum d’aigua.

«Iniciàrem, fa un mesos, l’eliminació de la gespa natural de les rotondes per la gran quantitat d’aigua utilitzada per al seu bon manteniment, i vam optar, en uns casos, per altres tipus de plantes que necessiten menys aigua o per gespa artificial, amb el consegüent estalvi d’aigua que això comporta, i seguint eixa línia anem, a poc a poc, revertint les diverses zones verdes urbanes en espais amb menys consum hídric i amb un adequat impacte visual», segons Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.

Pel que respecta a la segona fase de condicionament de la Gran Via de la Comunitat Valenciana, s’ha optat per la realització d’una composició vegetativa amb l’objectiu de conjugar colors, formes i aromes, combinant cactus, amb plantes i arbustos de caràcter mediterrani, com ara:
gal·landa, tulbhagia, espart, ginebre reptant, i sempreverd reptant. El fet de combinar diverses espècies vegetatives fa menys vulnerable els atacs de plagues i malalties.

«Hem delimitat els diversos espais amb travesses de fusta i colors de graves diferents en funció de la necessitat d’aigua, cosa que s’aprofita com a element decoratiu donant un nou aspecte a l’entramat urbà» La xerojardineria es basa en la planificació i els dissenys adequats, estudiant el clima i la disponibilitat d’aigua per al reg. A més, l’analítica del sòl aporta dades interessants a l’hora d’escollir les plantes que preferiblement han de ser autòctones i amb baixa necessitat hídrica. L’ús del sistema de reg per degoteig aprofita al màxim l’aigua sense cap desaprofitament.

La primera fase va consistir en la col·locació de gespa artificial i unes grans jardineres amb arbres que combina perfectament amb la zona de xerojardí de la segona fase. En successives intervencions, es continuarà condicionant les zones enjardinades que encara resten en este tram urbà.

tulell 3

 

CategoriesSense categoria