Finalització període cobrament de l’IAE, IBI Rústica i taxa per recollida de residus sòlids urbans.

El 2 de desembre és l’últim dia per a realitzar el pagament dels rebuts no domiciliats de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica i la taxa per recollida de residus sòlids urbans.